Studieaanbod

studerenDe school opteert voor het aanbieden van Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), gericht op een brede algemene ontwikkeling en een zo groot mogelijk gamma aan kansen in het hoger onderwijs. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk aanbod van studierichtingen. 

Voor meer informatie over de studierichtingen en het lessenpakket kunt u klikken op de graad waar u meer informatie over wenst.

Studieaanbod 1e jaar (schooljaar 2019-2020)

eerste jaar 1920tweede jaar 1920

Studieaanbod 2e jaar (schooljaar 2019-2020)

tweede jaar 1920

Studieloopbanen


Selecteer in onderstaande lijst onmiddellijk de studierichting waar u graag meer informatie over wenst.


EERSTE GRAAD


Leerplad Latijn

Leerpad wetenschappen

Eigen leerpad


TWEEDE GRAAD


economie - optie talen

economie - optie wiskunde

humane wetenschappen

Latijn - optie talen

Latijn - optie wiskunde

wetenschappen


DERDE GRAAD


economie - moderne talen

economie - wetenschappen

economie - wiskunde

humane wetenschappen

Latijn - moderne talen

Latijn - wetenschappen

Latijn - wiskunde

moderne talen - wetenschappen

wetenschappen - wiskunde