Leerlingenraad! Altijd paraat!

De leerlingenraad van het GO! atheneum Grimbergen ziet het als haar missie om de tijd die iemand op school doorbrengt zo aangenaam mogelijk te maken. De werking van onze leerlingenraad is daarom tweeledig.

Enerzijds organiseert ze een aantal evenementen. Klassiekers in dit genre zijn ‘dag van de jeugdbeweging’ en ‘carnaval’.

Anderzijds is de leerlingenraad een overlegplatform tussen leerlingen van verschillende jaren, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en directie. De raad komt minstens één keer per maand samen en bespreekt wat er leeft tussen de leerlingen. Soms kunnen kleine ongemakken, zoals een gebrek aan spiegels in de toiletten, eenvoudig verholpen worden eens ze door de leerlingenraad gemeld worden. De leerlingenraad is aldus een uiterst noodzakelijk orgaan, te meer omdat het GO! atheneum Grimbergen waarden zoals leerlingparticipatie hoog in het vaandel draagt. Elke leerling is welkom!

- Mevr. Guldentops & Mr. Van Roy

dag jeugdbeweging
Carnaval
klas carnaval

website logo fb

De verwezenlijkingen en aankondigingen van de leerlingenraad zijn terug te vinden op onze facebook-pagina.

Allemaal liken dus!