Leerpad Latijn
Latijn smal

Waarom Latijn in het secundair onderwijs?

Het Latijn is in Europa op zijn minst 20 eeuwen lang een zeer belangrijke taal geweest. Latijn was in die lange periode ook de taal waarin wetenschappers met elkaar communiceerden. Er zijn dan ook talrijke sporen van overgebleven, niet alleen in wetenschappelijk jargon (bijvoorbeeld in de geneeskunde), maar ook in ons dagelijks taalgebruik. Het Latijn is de basis van heel wat moderne talen, die wij Romaanse talen noemen. Maar ook op vele andere moderne talen heeft het zijn invloed gehad. Dit heeft als gevolg dat, zelfs tot op de dag van vandaag, zeer veel (theoretische) taalsystemen gebaseerd zijn op het Latijnse systeem. Dit zorgt ervoor dat het voor latinisten niet alleen veel gemakkelijker wordt om vreemde talen aan te leren, maar ook om hun eigen taal beter te begrijpen en beheersen.

Talloze kunstwerken en –stromingen, op alle artistieke gebieden, zijn geïnspireerd door voorbeelden uit de oudheid. Het vak Latijn zal dus zeker positief zijn voor de algemene culturele ontwikkeling van uw kind. Niet alleen op cultureel vlak, maar ook maatschappelijk zijn de invloeden van de Romeinen op ons leven niet te ontkennen. Zo hebben onze politieke en gerechtelijke systemen voor een groot deel de Romeinse als basis. Ook op technisch gebied hebben we heel veel aan de Romeinen te danken. Zonder dat wij er ons van bewust zijn, gebruiken wij  nog elke dag Romeinse ‘uitvindingen’, denk maar aan toiletten en waterleidingen, verharde wegen, boogbruggen en beton, heel wat medische instrumenten, enzovoort. Aangezien de basis voor heel wat elementen uit onze moderne maatschappij reeds gelegd is door de Romeinen, zal onze hedendaagse wereld voor latinisten herkenbaarder en dus beter te begrijpen zijn.

Wat wordt er van de leerling verwacht?

Het Latijn  is een vrij moeilijke taal, die bijzondere (analytische) denkvermogens vereist. Het aanleren van Latijn vergt regelmatige (al dan niet zelfstandige) studie, planning, doorzettingsvermogen en zin voor (zelf)kritiek. De enige vereisten die wij kunnen vooropstellen zijn voldoende ijver. Daarnaast kan aanleg en interesse voor talen een pluspunt zijn. 

Het uiteindelijke doel van de studie van het Latijn in het middelbaar onderwijs is het lezen en begrijpen van oorpronkelijke Latijnse teksten en het verwerven van inzicht in en kennis van de historische, culturele, maatschappelijke en zelfs filosofische achtergronden ervan. Alvorens leerlingen Latijnse teksten kunnen lezen en begrijpen, vereist dit uiteraard eerst een grondige kennis van het Latijn als taal. Daarom ligt de nadruk in de eerste graad heel sterk op het taalkundige. De leerlingen leren de vorming en de verbuigingen en vervoegingen van de Latijnse woorden en ontwikkelen een grammaticale basis en een strategie voor tekstbegrip. Vanaf de tweede graad verschuift de klemtoon naar de literaire teksten (poëzie, toneelstukken) zelf.

De studie van Latijn in het middelbaar zorgt voor een stevige basisopleiding, die geen enkele verdere studierichting uitsluit. Ze verhoogt zelfs de slaagkansen in het hoger onderwijs.

- Mr. Vandierendonck leerkracht Latijn

Lestabel 1e jaar
leerpad Latijn 1920 basisvorming 1e jaar