Latijn
Latijn smal

Latijn

Het Latijn  is een vrij moeilijke taal, die bijzondere (analytische) denkvermogens vereist. Het aanleren van Latijn vergt regelmatige (al dan niet zelfstandige) studie, planning, doorzettingsvermogen en zin voor (zelf)kritiek. De enige vereisten die wij kunnen vooropstellen zijn een zekere intelligentie en voldoende ijver. Aanleg en interesse voor talen kan een pluspunt zijn. De studie van Latijn in het middelbaar zorgt voor een stevige basisopleiding, die geen enkele verdere studierichting uitsluit. Ze verhoogt zelfs de slaagkansen in het hoger onderwijs.

- Mr. Vandierendonck leerkracht Latijn

optie talen

Heb je een aanleg voor talen en zou je hierin graag uitblinken? Dan is de talenrichting op onze school iets voor jou! In het vast gedeelte heb je 3 uren Engels en Frans in de tweede graad, maar als je kiest voor de optie talen, komt daar nog voor elke taal een uurtje bij! Bovendien kies je in de talenrichtingen in de derde graad nog voor een derde moderne vreemde taal: Duits of Spaans. Wat verwachten wij van je? Veel motivatie, een gezonde dosis taalgevoel en geen panische angst voor lezen van boeken uiteraard! Na een talenrichting kun je in het hoger onderwijs onder andere kiezen voor richtingen als vertaler-tolk, journalistiek of voor de richting taal- en letterkunde... Maar bovenal kun je beter dan wie dan ook je vakantielief het hof maken!

 - Mr. Gerry leerkracht Nederlands

optie wiskunde

meer informatie volgt...

Lestabellen
latijn3