humane wetenschappen
humane smal

In de richting humane wetenschappen bestuderen we mens en maatschappij. In de vakken cultuur- en gedragswetenschappen gaan we elk jaar, aan de hand van een drietal verschillende thema’s, meerdere  aspecten van de maatschappelijke en menselijke realiteit verkennen. We doen dit zoveel mogelijk vanuit een actuele benadering. Enkele voorbeelden van thema’s die aan bod komen in het vak cultuurwetenschappen: reclamewerking, multiculturele samenleving, media, politiek, gerecht, kunst en maatschappij, mens- en wereldbeelden, … en enkele voorbeelden uit het vak gedragswetenschappen: ontwikkelingspsychologie van baby tot oudere, groepsdynamiek, omgaan met conflicten, sociale ongelijkheid en armoede, persoonlijkheidspsychologie, psychische stoornissen, …

Doorheen de vier jaren humane wetenschappen wordt de leerstof qua hoeveelheid en complexiteit geleidelijk aan opgebouwd. In de tweede graad wordt eerder beschrijvend gewerkt en maken leerlingen kennis met heel wat nieuwe terminologie. In de derde graad wordt eerder analytisch gewerkt en ligt de klemtoon op het begrijpen van de complexe maatschappelijk realiteit. Elk jaar doen we ook minstens één uitstap om de besproken thema’s te illustreren. Zo gaan we onder meer naar de VRT en bezoeken we het federaal parlement.

Wat wordt er van de leerling verwacht?

Het is belangrijk dat je een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar de actualiteit hebt en dat je een kritische en open houding aanneemt t.a.v. mens en maatschappij. Daarnaast wordt een grote studiemovitatie en abstract leervermogen belangrijk om te slagen in deze richting.

- Mr. Van Ransbeeck leerkracht cultuur- & gedragswetenschappen

Lestabel
hum