wetenschappen
wetenschappen smal

wetenschappen

meer informatie volgt...

Indien je kiest voor de optie wetenschappen krijg je vijf uur wiskunde per week. Hier wordt de basisleerstof uitgediept, ligt het tempo hoger, worden de oefeningen moeilijker en is de zelfredzaamheid en het probleemoplossend denken van de leerling belangrijker. Onderdelen als analyse, goniometrie, analytische ruimtemeetkunde, matrices, kansrekenen komen dan ook uitgebreid aan bod. 
Een richting met vijf uur wiskunde opent de deur voor veel richtingen in de Hogeschool of universiteit. Het is een voldoende basis om het ingangsexamen geneeskunde aan te kunnen. Richtingen als industrieel ingenieur, handelsingenieur behoren ook zeker tot de mogelijkheid. 

- Mevr. Tremmerie leerkracht wiskunde

moderne talen

Als je kiest voor moderne talen (Nederlands, Frans, Engels en keuze uit Duits of Spaans) willen we ervoor zorgen dat je op een zeer interactieve en leuke manier snel een nieuwe taal onder de knie krijgt of een reeds gekende taal verder uitdiept. We leggen de lat hoog: taal mag dan wel geen exacte wetenschap zijn toch gaan wij veel verder dan “ la communication passe”. Het moet ook juist zijn. Daarnaast krijg je in de derde graad ook de keuze tussen Duits of Spaans als vierde taal. Als je kiest voor moderne talen verwachten we dat je aanleg hebt voor talen en goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als ook schriftelijk. Je moet bereid zijn om hard te werken, veel te lezen, televisie te kijken in de doeltaal en alle middelen te gebruiken om met de taal te werken. Tot slot verwachten we gemotiveerde leerlingen met het karakter om niet op te geven bij de eerste , beste tegenslag.

- Mevr. Soenen leerkracht Nederlands

Als je kiest voor optie Duits dan vliegen we er van dag één in met een taalbad om deze uitdagende taal die toch dicht aanleunt bij onze moedertaal in een recordtempo onder de knie te krijgen. Geen enkel middel blijft gespaard om jullie deze commercieel uiterst belangrijke taal en onze derde landstaal intensief aan te leren. We verwachten dat je als leerling geïnteresseerd bent in de Duitstalige cultuur, dat je taalvaardig bent en een voorliefde hebt voor grammaticale analyses. Daarnaast leer je in deze lessen om het Duits snel onder de knie te krijgen zodat je vrij direct eenvoudige conversaties kan voeren. Leerlingen die later graag een carrière willen uitbouwen in de financieel-economische sector of de toeristische sector hebben een stapje voor als ze kiezen voor Duits. Aarzel niet en breng een bezoekje aan de "Deutschklasse".

- Mevr. Soenen leerkracht Duits

wiskunde

In een richting met zeven uur wiskunde wordt de basisleerstof uitgediept, het tempo ligt zeer hoog, de oefeningen worden moeilijker, de zelfredzaamheid en het probleemoplossend denken van de leerling wordt heel belangrijker. Onderdelen als analyse, goniometrie, analytische ruimtemeetkunde, matrices, kansrekenen en logica komen dan ook uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan bewijsvoeringen en meer abstracte wiskunde in het onderdeel structuren.
Een richting met zeven uur wiskunde opent dan ook de deur voor veel richtingen in de Hogeschool of universiteit. Het is een goede basis om het ingangsexamen geneeskunde aan te kunnen. Richtingen als industrieel of burgerlijk ingenieur, TEW of handelsingenieur, master in de wiskunde, fysica, ICT behoren ook tot de mogelijkheden.

Mevr. Tremmerie - leerkracht wiskunde

Lestabellen
Lestabel wetenschappen